blog.freeunibg.eu
Епично! М’глата+Лицето+Поета+Mistik Power=Da Buldogs Reunion
След няколко срещи и очертаване на основния план за действие, днес 15.12.2013 четиримата ветерани – М’глата, Лицето, Поета от НИШТО!