98play.ir
دختری که نمی تواند بخندد + عکس
دختری که به خاطر بیماری خاص خود توانایی خندیدن ندارد برای یک پدر و مادر دیدن خندیدن کودک خود بسیار لذت بخش و زیبا است. اما والدین این کودک از شنیدن صدای کودک خود محروم هستند. به گزارش تالاب، دختر بچه ی زیبایی که حسرت دیدن