8vbiz.com
Việt Hương không đồng ý việc mang ngoại hình Akira Phan giễu cợt - 8Vbiz
(8VBIZ) - Vì màn đu dây hát cải lương xuất sắc của Hoàng Hải, Việt Hương - Thanh Bạch đứng dậy reo hò...