8vbiz.com
NSND Ngọc Giàu rợn người kể về con gái bị ung thư máu - 8Vbiz
(8VBIZ) - Bảy mươi hai năm qua, NSND Ngọc Giàu đã sống trọn mà không vội, sòng phẳng nhưng cũng rất nghĩa tình.