8vbiz.com
Lê Dương Bảo Lâm bị viêm giác mạc khi luyện màn móc mắt - 8Vbiz
(8VBIZ) - Đạo diễn Lê Hoàng phản đối việc Lê Dương Bảo làm tiết mục nguy hiểm