8vbiz.com
Hơn 1.300 người đánh bạc trong dịp Tết bị bắt - 8Vbiz
(8Vbiz) - 7 ngày nghỉ Tết 2017, số vụ đánh bạc tăng mạnh so với năm ngoái, công an xử lý trên 250 vụ, tạm giữ hơn 1.300 người.