8vbiz.com
Hóa điên vì thiếu sex: Bệnh tâm lý của trí thức hiện đại - 8Vbiz
(8vbiz) - Theo Tiến sĩ Ngô Thanh Hồi - nguyên Giám đốc Bệnh viện Mai Hương, trí thức chính là những người có nguy cơ bị tâm thần cao nhất, có rất nhiều người là kĩ sư, giáo viên, nhà báo, doanh nhân…