87neko.org
色々の、秋
うろこ雲が美しい!!秋の日。 関西学院大学へ。 敷地内に初めて1歩踏み入れた時、なんか緊張してしまった。 緑が…