72varmegye.eu
Kolozs - Vármegye - 72 Vármegye
A vármegye hazánk királyhágón-túli részében fekszik. Északról Szilágy, Szolnok-Doboka és Beszterce-Naszód vármegyék, nyugaton Bihar vármegye, délen Maros-Torda és Torda-Aranyos vármegyék határolják. Székhelye az alapítása óta Kolozsvár. A vármegye területe mindenhol dombság illetve hegység. Nyugati részén az Erdélyi-szigethegység tagjai emelkednek, míg a Kolozsvártól keletre eső területei a Mezőség része. Kolozsvártól dél
72 vármegye