72varmegye.eu
Kis-Küküllő - Vármegye - 72 Vármegye
Az erdélyi részek második legkisebb vármegyéje, a Kis-Küküllő alsó folyásánál, a Maros, és a Nagy-Küküllő közt, az Erdélyi-medence déli részén. Északról Torda-Aranyos és Kolozs, keletről Maros-Torda és Udvarhely, délről Nagy-Küküllő, nyugatról pedig Alsó-Fehér vármegye határolja. A vármegye székhelye kezdetben Küküllővár, majd az 1876-os vármegyerendezés után előbb Erzsébetváros, majd Dicsőszentmárton. Az 1876 előtt Felső-Fehér vármegyéhez tartozó Erzsébetváros
72 vármegye