72varmegye.eu
Hunyad - Vármegye - 72 Vármegye
A Király-hágón túli részben, a Maros két partján fekszik. A vármegyét nyugaton Krassó-Szörény és Arad, északon Torda-Aranyos, keleten Alsó-Fehér és Szeben vármegye, délen a Kárpátok vonulata határolja. Székhelye kezdetben Hunyadvár, majd Déva. Hunyad vármegye hazánk hegyesebb vármegyéi közé tartozik, melyben az alacsony hullámos dombvidéktÅ‘l az örök hóval fedett magas hegységig minden fellelhetÅ‘. Hegyeit mély folyóvölgyek
72 vármegye