72varmegye.eu
Háromszék - Vármegye - 72 Vármegye
Háromszék vármegye a Királyhágón túli részek délkeleti sarkában fekszik. Keletről és délről a Kárpátok öleli át, míg északról Udvarhely és Csík, nyugatról Brassó, és kis részen Nagy-Küküllő vármegyék határolják. Székhelye 1876-os megalapítása óta Sepsiszentgyörgy. De a korábban három különálló székely széket már 1652-ben egyesítették Sepsiszentgyörgy székhellyel, mely egyben Sepsiszéknek központja is. Kézdiszék központja Kézdivásárhely, Orbaiszéké pedig Kovászn
72 vármegye