72varmegye.eu
Győr - Vármegye - 72 Vármegye
Hazánk Duna jobb- és csak igen csekély részében annak bal parti részén található vármegye. Határai északon Pozsony, keleten Komárom, délen Veszprém, nyugaton Sopron és Moson vármegyék. Székhelye Győr. Területe a Rába, és a Duna mentén majdnem teljesen sík, csak délen vannak alacsony dombsorok (legnagyobb magassága, amely egyben a vármegye legmagasabb pontja a 317 m-es Szent Pál-tető). Síksága a Kis-Magyar-alföldhöz tartoz
72 vármegye