72varmegye.eu
Fogaras - Vármegye - 72 Vármegye
Fogaras vármegye a Királyhágón túl, a Magyar Királyság délkeleti részében. Határai északon Nagy-Küküllő vármegye, melytől nagy részben az Olt folyó választja el, nyugaton Szeben vármegye, keleten Brassó vármegye, délen természetes határként emelkedik a Déli-Kárpátok láncolata. Székhelye a vármegye 1876-os megalapítása óta Fogaras, de korábban is ez a város töltötte be a környék központi szerepét. Fogaras a termékeny völgy
72 vármegye