72varmegye.eu
Csík - Vármegye - 72 Vármegye
Székelyföldön Erdély keleti határán levő vármegye. Határai nyugaton Maros-Torda és Udvarhely, délen Háromszék, keleten és északon a Kárpátok. 1876-ig a területén több kisebb székely széket találunk, melyek egyesítése után Csíkszereda lett a vármegye székhelye. Felszíne erősen hegyes, azok 1500 méter feletti magasságokat is elérnek. A vármegyét a keleti részén a Gyergyói- és a Csíki-havasok határolja. Legjelentősebb csúcsa
72 vármegye