72varmegye.eu
Csanád - Vármegye - 72 Vármegye
Csanád vármegye hazánk Tisza bal parti részében, a Maros jobb partján, Csongrád, Békés, Arad és Torontál vármegyék közt terül el. Ugocsa után a Nagy-Magyar-alföld legkisebb vármegyéje. Székhelye a hódoltságig a később Torontál vármegyéhez kerülő Csanád. A török kiűzése után Makó. A vármegye teljes területe a Nagy-Magyar-alföld része. Csak apró, természetes, vagy mesterséges dombok tarkítják helyenként. Nyugatról keletre e
72 vármegye