72varmegye.eu
Brassó - Vármegye - 72 Vármegye
Erdély egyik vármegyéje, a Barca völgyében. Magyarország egyik legkisebb vármegyéje. Északon Nagy-KüküllÅ‘ és Háromszék, keleten ez utóbbi, nyugaton Fogaras vármegye, délen pedig a Kárpátok láncai határolja. A Barcaság székhelye Brassó, mely a vármegye 1876-os létrehozása után is az maradt. Határai nagyobb részt természetesek: a Persányi-hegység és az Olt folyó, a Tatrang vize, délen a Brassói- és a Csukás-hegység. Szíve a
72 vármegye