72varmegye.eu
Bihar - Vármegye - 72 Vármegye
A vármegye a Partiumban található, a Körösök vidékén. Nagyságra nézve harmadik legnagyobb vármegye. Határai északon Szatmár-, Szabolcs- és Hajdú vármegye, nyugaton Békés vármegye, délen Arad vármegye, keleten Torda-Aranyos-, Kolozs- és Szilágy vármegye. Székhelye kezdetben Biharvár volt, de Szent László 1083-ban onnan Nagyváradra helyezi át a bihari püspökség, és az egész vármegye irányítását. A bihari püspökség elsÅ‘ püspöke az akkor még herceg, Könyves Kálmán.
72 vármegye