72varmegye.eu
Beszterce-Naszód - Vármegye - 72 Vármegye
Erdély északi részének egyik vármegyéje. Északon Máramaros vármegye, keleten a Kárpátok láncai, délen Maros-Torda és Kolozs vármegye, nyugaton Szolnok-Doboka vármegye határolja. Beszterce-Naszód vármegye 1876-os megalapítása óta székhelye Beszterce. A hegyesebb vármegyék egyike. Területének teljes részét a Keleti-Kárpátok hegység csoportjai foglalták el. Az északkelet-délnyugati irányban hasító Nagy-Szamos és Beszterce fo
72 vármegye