72varmegye.eu
Belovár-Kőrös - Vármegye - 72 Vármegye
Horvátország egyik vármegyéje, a Dráva és a Száva közén. Északon Varasd és Somogy, Keleten Verőce és Pozsega, Nyugaton Zágráb vármegye határolja. 1883-tól a két különálló vármegye egyesítése után létrejött a vármegye, Belovár székhellyel. Földje túlnyomóan hegyes, de hegyei nem haladják meg a 650 métert. Határai nagyrészt természetesek. Mindössze a Nagy-Magyar-alföldtől idáig elnyúló Drávamenti-síkságon, a Podravinán nincs
72 vármegye