72varmegye.eu
Alsó-Fehér - Vármegye - 72 Vármegye
Erdély egyik vármegyéje, melyet a Maros vág ketté. Kiterjedésében szabálytalan alakú, északon Torda- Aranyos-, keleten Kis és Nagy-Küküllő-, délen Szeben vármegye, nyugaton Hunyad vármegye határolja. Székhelye hol Nagyenyed volt, hol pedig Gyulafehérvár. 1658-tól végleg Nagyenyed lett Alsó-Fehér vármegye székhelye. Hazánk hegyesebb vidékeinek egyike. Hegyrajzát a folyók rendszere állapítja meg. A Marostól északra eső rész
72 vármegye