72varmegye.eu
Abaúj-Torna - Vármegye - 72 Vármegye
Vármegye Magyarország Tisza jobb parti részén, a Hernád alsó folyásán. Északon Szepes és Sáros, keleten Zemplén, délen Zemplén és Borsod, nyugaton pedig Gömör-Kishont vármegye határolja. A vármegye székhelye 1647-ig Abaújvár, 1647 és 1881 között Kassa volt. A törvényesen egyesült Abaúj-Torna székhelye 1881–1920 között, majd 1938–1945 között ismét Kassa, 1920–1938, majd 1945–1950 között Szikszó volt. Nagyobb részében hegye
72 vármegye