709giaiphong.khamtaimuihong.org
Triệu chứng bệnh viêm amidan lưỡi và cách điều trị
Amidan lưỡi là đám tổ chức lympho nằm ở đáy lưỡi, sau V lưỡi.Viêm amidan lưỡi gây ra nhều triệu chứng khó chịu cho người bệnh, các triệu chứng đó bao gồm: