62-510.pl
Telefony telemarketerów bez naszej zgody to bezprawie
Osoba dzwoniąca na początku rozmowy powinna poinformować nas o następujących informacjach: