62-510.pl
System HAARP i Geoinżynieria – Cicha wojna
Geoinżynieria klimatu – proponowane wielkoskalowe modyfikacje pogody w celu wprowadzenia zmian klimatycznych. Wiele z technik inżynierii klimatu było już uprzednio proponowanych w kontekście modyfi…