62-510.pl
Nasz WASALIZM nasza Naiwność
Spotkanie papieża Jana Pawła II z naczelnym rabinem Polski Pinchasem Menachemem Joskowiczem:- Proszę żeby pan papież dał wezwanie do swoich ludzi żeby tego krzyża wyprowadzić z obozu… „…