4motivi.com
"მარტოხელა ბაკალავრი" ექვსწუთიანი ფილმი სიყვარულის შესახებ
არავინაა მარტოობისთვის განწირული და ის ვინც იმედს არ კარგავს, სიყვარულს აუცილებლად იპოვნის. ექვსწუთიანი ანიმაციური ფილმი სიყვარულის შესახებ. კომენტარები