4eti.me
Завръщане към любовта - Мериън Уилямсън
Моята задача не е да съдя - да помагам, по всякакъв начин, да, но не и да се съмнявам в съвършената мъдрост на всички неща. Най-големият дар, който можем да дадем на страдащия, е да запа­зим в умa си мисълта, че зад мрака има светлина. Във всяка ситуация външните събития са само върхът на айсберга.