4eti.me
Селата в България. Посоки за туризъм и култура - Гаврил Гаврилов, Анна Пелова, Михаил Михов
„Селата в България - посоки за туризъм и култура” е книга за пътешествия. В първата по рода си издание за селски туризъм в страната е направен опит да бъдат обхванати повечето налични факти за атракции и услуги, които търпят и бъдещо развитие. Фокусира се внимание върху зелените алтернативи, културн