4eti.me
Играчът на рулетка - Ф. М. Достоевски - 4eti.me
“Играчът” заема особено място в творчеството на Достоевски. Докато в другите си романи той поставя психологически и морални проблеми, тук ни дава борба на страсти, преобразява живота без “задна” мисъл, без присъщите му тежнения към хаоса за да се издигне до висотата на шекспировска обективност. Вел