4eti.me
ПАНТЕОН - Книга 1 - Бележити дейци на българската култура
В книга първа на „Пантеон - бележити дейци на българската култура" са представени 80 изтъкнати дейци, подредени хронологично, с кратка биографични и библиографска справка. Общо 468 страници, със 176 чернобели и цветни илюстрации. Биографични портрети на ярки представители на българската култура - о