4eti.me
Откриване на психологията. Науката за психиката - Джон Качопо, Лора Фребър
С „Откриване на психологията“ искахме да напишем учебник, който отразява полагащото се място на психологията като централна наука - дисциплина, която разчита на и се цитира от изследванията в редица други области. В научна общност, която е все по-доминирана от междудисциплинарни екипи, бихме искали