4eti.me
Окована свобода: Технология на глобалния контрол - Атанас Гълъбов
Свободата има смисъл в едно саморегулиращо се общество, съставено от свободно мислещи и сътрудничещи си индивиди. Тя представлява такова висше състояние на духа, при което човек е преодолял егоистичната си природа и взима самостоятелно решения с осъзната отговорност по отношениае на самия себе с