4eti.me
Тънкото изкуство да не ти пука - Марк Менсън
На тази книга изобщо не й пука дали ще намали пробле­мите или болката ви. И точно поради това ще разберете, че тя е честна. Тази книга не е наръчник по величие и не би могла да бъде, защото величието е просто една илюзия в съзнанието ни, скалъпена от нас дестинация, към която сами се задължаваме да