4eti.me
Коледа и Нова година по български - Лилия Старева
Коледните и новогодишни празници заемат особено място в календара. Поставени на прага между света, който си отива, и новия, който трябва да се роди, между едната и другата година, между сакралното деление на времето - преди Христа и след него, те придобиват особени магическа сила и смисъл. В тази кн