4eti.me
Даото на Уорън Бъфет - Мери Бъфет
В Книгата са подбрали мисли и крилати фази на бизнесмена от различни източници – лични разговори, интервюта, корпоративни доклади, биографични очерци и др. Сентенциите в изданието илюстрират практическите стратегии на Уорън Бъфет и са не само полезни указания за всеки инвеститор – голям или малък,