4eti.me
Чернобилска молитва - Светлана Алексиевич
Книгите на Светлана Алексиевич са такива, че ти е изключително неудобно да ги четеш в сравнително уреденото си ежедневие, в уюта на дома си. Просягаш се към тях, защото си даваш сметка колко са важни, а после отлагаш четенето им под различни претексти. От страх да се изправиш лице в лице със страдан