4eti.me
Черният лебед: Въздействието на слабо вероятното в живота и на пазара - Насим Талеб
Преди откриването на Австралия хората са считали, че всички лебеди са бели. Това знание е било потвърждавано хиляди години от милиони емпирични наблюдения. Едно-единствено наблюдение обаче, първият черен лебед видян от европеец в Австралия, е било достатъчно да опровергае виждането, потвърждавано хи