4eti.me
Първите седем - Боян Петров
Когато приключението е закодирано в ДНК-то, а сечивото се е превърнало в естествено продължение на ръката, единственият възможен път е нагоре. С успешната атака на Нанга Парбат през 2016 г. Боян Петров вече е стъпвал на десет от най-високите върхове на планетата. Постижение, което е близо до увенча