4eti.me
Блага Димитрова - Лице
Роман-арестант, писан в продължение на десет години, е апогеят в творчеството на надминалата времето си авторка, Блага Димитрова. "Лице" е един от най-зрелите модерни творби в българската литература, натоварен с философски опозиции за-против идеологията на марксизма, един своеобразен протест на по