4eti.me
Яна Язова - Левски
Може би най-доброто, писано за Левски. Яна Язова представя Левски с такава пълнота и завършеност, с каквато са го усетили малцина от хората, които са го срещали приживе. Книгата е огромна – цели 745 страници, изпълнени с пробуждането на българския народ от дългия сън и подготовката му за освобож