4eti.me
Светлина и осветление - Практическо ръководство по дигитална фотография - Майкъл Фриймън
Светлината е основен елемент във фотографията - тя създава изображението и при това определя стила и усещането на снимката. В традиционната филмова фотография човек се нуждаеше от дългогодишен опит и солидни теоретични познания, за да разбере как действа светлината и да получи забележителни резултат