4eti.me
Фотопътеводител на българските водопади - Иво Николов
Първата книга–фотопътеводител на българските водопади. Това е единственото печатно туристическо издание у нас, което включва авторски снимки на 60 от най-красивите водопади в страната и подробно описание на всеки от тях. Уникалнo издание съдържащо 300 уникални снимки и подробно описание на марш