4eti.me
Ошо – Следвай Ме – Том 2- Беседи върху притчите на Исус
Когато Исус ти говори, той не ти дава цветя. Той ти дава семена. Ти може да си искал да получиш цветя, защото стойността им е очевидна, но той ти дава семена, защото знае, че цветето се намира почти на смъртно легло. Цветето е в своя последен стадий, а семето дори още не е започнало. Семето е един б