4eti.me
Караджата - Георги Божинов
„Хаджият... Хаджият... оня, дето... Хаджи Димитър бре!.. Хаджи бре, като как е там... из Българско? Кажи един лаф по народните работи!..." И Хаджията тогава ще огледа бавно всичките, ще си заръча едно каймаклия кайве алатурка, приготвено в горещ пясък. На голтаците и дрипльовците наоколо ще заръча