3thai.com
ขนมแชงม้า ขนมไทยปริศนา
เรื่อง ขนมแชงมา หรือ ขนมแฉ่งม้า เป็นเรื่องที่ควรศึกษา และค้นคว้าหาข้อยุติให้ได้ น่าเสียดายที่ คนไทยในปัจจุบัน ไม่สู้จะสนใจ เรื่องอาหารหวานคาว ของบรรพบุรุษนัก นับวันประวัติตำนาน แม้กระทั่ง สูตรวิธีป…