3thai.com
เจมส์ วิลเลี่ยม แลร์ :ผู้ให้กำเนิดหน่วยพลร่มไทย
บิลล์ แลร์ คือ อเมริกัน ซี ไอ เอ ซึ่งถูกส่งมาจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐมายังประเทศไทย เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2494 โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีจุดประสงค์เพื่อการสร้างกำลัง…