3thai.com
อุด้งชามสุดท้ายจากตู้ขายอัตโนมัติ
ในญี่ปุ่นมีเครื่องทำอุด้งและโซบะอัตโนมัติเครื่องหนึ่งที่ถูกตั้งไว้ใกล้ๆ ท่าเรือ Akita บริษัทค้าขาย SAHARA เริ่มเปิดกิจการตั้งแต่ปี 1958 และเริ่มวางตู้ขายอุด้ง และโซบะในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วถึง 58 ปี …