3bplus.nl
De keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT,  Big Data en AI
In dit artikel gaan we in op de keten die zich vormt tussen sensoren, Internet of Things (IoT; internet der dingen), Big Data en Artificial Intelligence (AI; kunstmatige intelligentie). Al deze - op het eerste gezicht - losstaande technologieën staan namelijk in verbinding met elkaar. We bespreken in dit artikel kort de losse elementen, maar