38camhoi.com.vn
Sùi mào gà chữa rồi có tái phát không
Hỏi: Chào bác sĩ, Xin bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị sùi mào gà chữa bằng đốt điện 4 lần trong hai tháng thì hết, tới nay đã 4 năm mà không bị tái phát vậy xin hỏi có khi nào bệnh sẽ tái phát trở lại không? Bây giờ bệnh nhân đó muốnRead More